ORDINATION DAYS

JANUARY 
02Fr. Arul Raj V. (1987)
FEBRUARY 
04Fr. A. S. Michaelraj(1975)
18Fr. John J. Peter(1998)
MARCH 
04Fr. John Jore Henson S.(2011)
13Fr. V. Mariadasan(1967)
19Fr. I. Carmel(1956)
23Fr. L. Masilamoni(1964)
24Fr. S. M. Charles Borromeo(1961)
27Fr. B. Dionysius(1963)
27Fr. A. Joachim(1963)
27Fr. A. Mariathason(1962)
28Fr. Andrew M. Selvaraj(1960)
28Fr. A. Selvaraj(1966)
29Fr. V. Maria James(1957)
APRIL
02Fr. Francis Xavier Nelson J.(1989)
02Most Rev. Nazarene S.(1989)
02Fr. Ubald M.(1989)
03Fr. Ajan Charles P.(2005)
03Fr. Alwin Mathan Raj S.(2005)
03Fr. Antony Sahaya Anand A.(2005)
03Fr. Dunston A.(2005)
03Fr. Elphinston Kishore A.(2005)
03Fr. Evangelian Besky M.(2005)
03Fr. John Rose J.(2005)
03Fr. Kingsly Jones P.(2005)
03Fr. Spencer Jeice A.(2005)
04Fr. Dominic S.(1988)
06Fr. Aloysius M. Benziger(1986)
06Fr.John Bosco V.(1986)
06Fr. Antony Benziger S.(1997)
06Fr. Johnson S.P.(1997)
06Fr. John Robinson T.(1997)
06Fr. Nithya Sahayam E.(1997)
07Fr. Grace Gunabal Arachy J.(1991)
07Fr. Amalathas Densingh R.A.(2002)
07Fr. Antony Rasaiah(2002)
07Fr. Anthonyappan P.(2002)
07Fr. Antony Claret S(2002)
07Fr. Anto Vijayan J.(2002)
07Fr. Felix Alexander S.(2002)
07Fr. John Robert Julius J.(2002)
07Fr. Kildos A.(2002)
07Fr. Leon Henson S.(2002)
07Fr. Lawrence S.P.(2002)
08Fr. Raymond(2018)
08Fr. Maria Joseph Sibu(2018)
08Fr. Michael Newmen(2018)
08Fr. Sahaya Antony(2018)
08Fr. Dony Jerome(2018)
08Fr. George Gabriel Kishore(2018)
08Fr. Sahaya Jerome(2018)
08Fr. Antony Brabhu(2018)
08Fr. Joseph Raj Lenin(2018)
08Fr. Saju.(2018)
10Fr. Arul M.(1983)
10Fr. Francis S.(1983)
10Fr. Maria Soosai P.(1983)
10Fr. Devadhas P.(1994)
10Fr. John Bellarmin T.(1994)
10Fr. Patrick Xavier J.R.(1994)
10Fr. Stanly Sahaya Seelan M.(1994)
11Fr. Antonydas Stalin D.(1999)
11Fr. Joseph Calins M.(1999)
11Fr. Stephen Henry C.(1999)
11Fr. Vimal Raj A.(1999)
14Msgr. Solomon S.(1985)
14Fr. Clatton S.(1996)
15Fr. Francis M. Borgia(1977)
15Fr. Amalraj V.(2007)
15Fr. Christu Raj I. (Raju)(2007)
15Fr. Maria Vincent Edwin R.(2007)
15Fr. Sam Mathew F.(2007)
15Fr. Stephen A.(2007)
15Fr. Sebastian S.(2007)
15Fr. Ralf Grand Mathan L.(2007)
18Most Rev. Peter Remigius(1966)
18Fr. Arul Joseph I.(1993)
18Fr. Berchmans Michael Kenet F.(1993)
18Fr. Christu Rajamony M.(1993)
18Fr. John Augustus M.(1993)
18Fr. Antony Arul Jerald S.(2004)
18Fr. Antony Gomez P.(2004)
18Fr. Arul Seelan P.(2004)
18Fr. Antony Mehalen S.(2004)
18Fr. Joseph Arul Stalin M.(2004)
18Fr. Joseph Wales Raja M.(2004)
18Fr. Xavier Raj Sam(2004)
18Fr. Amal Raj M.(2010)
18Fr. Amutha Valan M.(2010)
18Fr. Babiyans S.(2010)
18Fr. Brabu G.(2010)
18Fr. Chrispin Boniface C.(2010)
18Fr. Christo Dabin L.(2010)
18Fr. Joseph Raj A.(2010)
18Fr. Selva Raj S.(2010)
18Fr. Vijayan Rajan Babu A.(2010)
19Fr. Anbarasan A.(2009)
19Fr. Edward L.(2009)
19Fr. Gnana Dhas S.(2009)
19Fr. Golridge Jim J.(2009)
19Fr. Jeya Basker Minto P.(2009)
19Fr. Merlin Rengith Ambrose A.(2009)
19Fr. Prabhu Dhas S.(2009)
19Fr. Soosai Antony P.(2009)
22Fr. John Kennedy A.(1990)
22Fr. Maria Gladston G.(1990)
22Fr. Maria Soosai Vincent G.(1990)
22Fr. Michael Angelus L.(1990)
22Fr. Andrews T.(2001)
22Fr. Dionysius L.(2001)
22Fr. Gino Jose Prakash Mathew M. (2001)
22Fr. Penno Raj T.(2001)
22Fr. Satheesh Kumar Joy J.(2001)
23Fr. Joseph Romald G.(1995)
23Fr. Perpetual Antony M.(1995)
23Fr. Antony Jegan Aswin C.(2006)
23Fr. Jenifer Edison K.(2006)
23Fr. Jeya Chandra Ruban S.(2006)
23Fr. Maria Selvan A(2006)
23Fr. Thomas Arulanandam J.(2006)
26Fr. Francis Xavier J.(1987)
26Fr. John Thamasque N.(1987)
26Fr. Maria Dhas K.(1987)
26Fr. Albert George Alexander A.(1992)
26Fr. Joseph Justus M.(1992)
27Fr. Anto Vinoth Kumar S.(2003)
27Fr. Antony Pitchai C.(2003)
27Fr. Michael Raj A.(2003)
27Fr. Michael Raj B.(2003)
27Fr. Pushparaj L.(2003)
27Fr. Selvaraj J.(2003)
27Fr. Xavier Lawrence J.(2003)
29Fr. Benjamin Ladislaus M.(1984)
29Fr. Tharsius Raj L.(1984)
30Fr. Benziger P.(2000)
30Fr. John Rufus T.(2000)
30Fr. Raj C.(2000)
30Fr. Selvaraj L.(2000)
30Fr. Soosai Antony J.(2000)
30Fr. Stephen M.(2000)
MAY
03Fr. Gaspar A.(1978 )
03Fr. Antony Rosario(2015)
03Fr. Curusu Carmel Y.(2015)
03Fr. Hentry Philip Quin E.(2015)
03Fr. Jegan C.(2015)
03Fr. Jerry Vincent(2015)
03Fr. John Sibi F.(2015)
03Fr. Simon J.(2015)
03Fr. Southern Star A.(2015)
03Fr. Sudharson J.(2015)
06Fr. Joseph E.(2001)
07Fr. George Vincent W.(1980)
07Fr. Stanly Sahayam T.(1996)
08Fr. Arockia Ramesh J.(2016)
08Fr. John Milton S.(2016)
08Fr. Ligorius M.(2016)
08Fr. Maximiyan James M.(2016)
08Fr. Michael George Bright A.(2016)
08Fr. Rengith Kumar K.(2016)
08Fr. Sahaya Anand M.(2016)
08Fr. Sahaya Glacin H.(2016)
10Fr. Jeremias G.(1978)
13Fr. John Amalanathan L.(1979)
14Fr. Hilarius V.(1980)
16Fr. Eugene B.(1974)
16Fr. Henry N.M.(1974)
22Fr. Jesudhasan M.(1981)
26Fr. Antony Alcander L.(1981)
29Fr. Francis De Sales J.(1981)
JUNE
02Fr. G. Felix(1978)
 JULY 
25Fr.Jesudhason Thomas(1963)
AUGUST
29Fr. Pascalies V.(1998)
SEPTEMBER
06Fr. Joseph Angelo A.(1984)
06Fr. Benjamin L.(2014)
06Fr. John Benitto L.(2014)
06Fr. Jelbarin M.(2014)
06Fr. Joseph Zail Sing W.(2014)
06Fr. Ravi Godson S.(2014)
06Fr. Simon R.(2014)
06Fr. Pravin D.(2014)
06Fr. Sahaya Prabhu S.(2014)
OCTOBER
01Fr. John Kulandai E.(1973)
01Fr. Vincent P.(1973)
26Fr. Immanuel Raj H.(1982)
NOVEMBER
04Fr. Vincent B. Wilson(1979)
DECEMBER
09Fr. Godfrey K.(2013)
09Fr. Ambrose L.(2013)
11Fr. Antony Jeyakodi D.(2011)
11Fr. Edmond A.(2011)
11Fr. Jenith Sekar J.(2011)
11Fr. Maria Xavier M.(2011)
11Fr. Ronald Rex J.(2011)
11Fr. Sahaya Belix A.(2011)
15Fr. Arockia Anto S. A.(2012)
15Fr. Arul Eugene Roy L.(2012)
15Fr. Jelasteen A.(2012)
15Fr. Marconi Ravichandran G.(2012)
15Fr. Nixson B.(2012)
15Fr. Sahaya Selvam B.(2012)
15Fr. Selvan M.(2012)
19Fr. Servatius S.(1967)
19Fr. Alphonse D.(1969)
19Fr. Francis M. Vincent(1969)
20Fr. Amirtharaj C.(1968)
20Fr.CruzM.Hieronymus(1968)
21Fr. Edwin M.John(1970)
21Fr. Jones T. Juniper(1970)
21Fr. Peter John A.(1970
21Fr. Sebastian A.M.(1970)
21Fr. Soosai M.(1970)
21Fr.Arulappan .S(1971)
21Fr. Devasahayam M.(1971)
21Fr. Marceline De Pores(1972)
22Fr. Xavier Raja A.(1974)
27Fr. Patrick G.(1987)
27Fr. Antony Soosai S.(1987)
27Fr. Valerian A.(1992)